top of page
Barmouth Station

Pwynt Gwybodaeth

Tu fewn i’r siop Sunset Bay Lifestyle yn Orsaf Abermaw y mae’r Pwynt Gwybodaeth. Yna fe ddarganfyddwch bamffledi yn seiliedig ar atyniadau lleol, yn ogystal â mapiau a llyfrau gwybodaeth yw prynu. Mae’r staff yn wybodus ac yn gyfeillgar, felly dewch i mewn i ofyn unrhyw gwestiynau mae gen ti i wella’ch ymweliad.

Mae’r Pwynt Gwybodaeth hefyd yn cynnig tocynnau trên. Gallt prynu unrhyw docyn neu railcard Network Rail. 

Os wyt eisiau mwy o wybodaeth am Y Bermo, ewch i wefan Abermaw. Yna, yr wyt yn gallu gweld pa ddigwyddiadau sydd yn Abermaw, pethau i wneud, siopai, bwytai a diwrnodau allan. Mae yna hefyd manylion rhai o’r llwybrau beicio a cherdded.

Mae Croeso Cymru wedi bod yn rhedeg rhaglen wybodaeth er mwyn tynnu sylw at wahanol ffordd o weld y wlad. Ymadrodd nhw yw “Gwlad Gwlad” a phob blwyddyn mae’r rhaglen wedi’i ffocysu ar elfen wahanol. 2016 oedd Blwyddyn Antur, 2017 oedd Blwyddyn Chwedlau, a 2018 yw’r Flwyddyn y Môr. Mae Abermaw yn croesawu’r elfennau hon a’n gynnig gyfleoedd ardderchog, dewch i weld.
 

Harbwr Abermaw
Machlud Llyn
Beach Head
Abermaw
Cwch
Canoes and the Clockhouse
Pont Abermaw
Barmouth Prom
bottom of page