top of page
Barmouth Station

Lounge Holidays

Cartrefi hunanarlwyol arfordirol a chefn gwlad, o gwmpas Abermaw a’r ardal Dde Eryri. Edrych am traethdy arbennig neu le distaw yn gefn gwlad am bris da? Dewch i mewn i weld ein swyddfa newydd yn Orsaf Abermaw, neu ewch ar ein gwefan. Mae rhyw un o hyd i’w gael ar y ffon 01341 280427 neu 01654 710533.

Meddwl am fuddsoddi mewn neu rentu allan eich cartref gwyliau? Rydym yn gallu helpu.

 

Felly, pwy ydym ni? Os wyt yn byw yn Ganolbarth Cymru, efallai bod ti wedi clywed amdanom ni. Rydym yn fusnes teulu wedi’i leoli yn y dref hanesyddol, arfordirol sef Tywyn. Hefo 30 blwyddyn o brofiad yn buddsoddi mewn cartrefi, rydym yn hyderus gallwn ni cynnig gwasanaeth addas i chi. Os wyt ti yn ansicr os wyt ti eisiau archwilio mewn i gartrefi preswyl neu wyliau, rydym yn gallu cynnig gwybodaeth a chyngor.

Rydan ni yma er mwyn helpu, felly cysylltwch â ni ar gyfer sgwrs gyfeillgar heb unrhyw amodau.
 

Seaview
Wind of the castle
Anneddle
Minafon
Bryn Mair
Aelfor
bottom of page