Barmouth Station
Pwynt Gwybodaeth, Gwasanaethau Llety, Anrhegion, Lluniaeth.
 
  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle
 

Busnesau yn yr Orsaf

Cofroddion, celf unigryw i Abermaw. Lluniau, clustogau, mugiau, matiau a mwy.

Archebu bwthyn neu fflat hunan-ddarpar. Neu archewch ystafell mewn gwesty / gwely a brecwast lleol

Pwynt Gwybodaeth 

Tocynnau trên, taflenni, mapiau, llyfrau a staff cyfeillgar

Lluniaeth

Diodydd Poeth ac Oer o'r peiriant gwerthu, Hufen Iâ

 

Lleoliad

Gorsaf Abermaw

Ffordd yr Orsaf

Abermaw LL42 1LS

 

info@barmouthstation.com


Ffon: 01341 281 617

ORIAU AGOR:

 

Llun, Mawrth: Cau

Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn: 9am - 4pm

​Sul: Cau

Diolch, Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y bo modd